Serstakir frídagar samb. ásetingar í sáttmálunum:

Um serstakir frídagar, s.s. ólavsøkuaftan og ólavsøkudagur liggja í summarfrítíðini, eigur løntakari hesar dagar afturat frítíðini.

Tó er hetta ikki galdandi um ein serstakur frídagur fellur á ein sunnudag.

Gerðarættur 06.05.1997:

Indkærede, Føroya Landsstýri, bør overfor kærende, Starvsmannafelagið, anerkende, at funktionærer, som afholder ferie efter § 15, stk. 4, i den mellem parterne gældende overenskomst, har ret til en ekstra feriedag, når en af de overenskomstens § 14 angivne fridage falder på en ugedag, som ikke er en søndag.

Voldgiftsretten skal i den forbindelse bemærke, at denne opfattelse ganske samsvarer med retsstillingen i Danmark og den herom foreliggende litteratur, jfr. t.ex. Lisbeth Lollike “Ferieloven med kommentarer”, 6. udgave, side 139, samt Louis beck Nielsen “Ferieloven”, 1. udgave, side 104, hvor det bl.a. anføres at det i administrativ praksis er fast antaget, “at ferie ikke kan placeres på traditionelle helligdage, Påsken, Kristi Himmelfartsdag, Store Bededag, Pinsen, 1. og 2. Juledag og 1. Nytårsdag og ej heller på traditionelle overenskomstmæssige fridage…”.